Na czym polega AXA Złoty Środek?

Złoty Środek AXA to indywidualne ubezpieczenie na życie. Klient podpisuje umowę na czas nieokreślony. Opcja ta ma wiele zalet. Można bowiem dowolnie ustalać warunki umowy, a co za tym idzie ukształtować propozycję, która wpisze się w indywidualne potrzeby.

ubezpieczenie

Jak wygląda kwestia składek?

AXA Złoty Środek to polisa, która gwarantuje ochronę ubezpieczeniową do końca życia. Klient może opłacać regularne składki raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na pół roku lub raz na rok, wszystko zależy od preferencji klienta. Część uiszczanej składki jest kierowana na dedykowany rachunek. Dzięki temu, po przejściu na emeryturę, składek płacić nie trzeba, ale i tak można liczyć na wypłatę świadczenia i oczywiście w tym okresie ochrona funkcjonuje. Zgromadzone środki można wypłacić również wcześniej. Istnieje także możliwość indeksowania składki. Klient, który na taką alternatywę się zdecyduje, będzie co roku odnotowywał zwiększenie składki, zgodnie z wartością inflacji. W konsekwencji dochodzi do urealnienia wysokości sumy ubezpieczenia.

Czym wyróżnia się Złoty Środek AXA?

Cechą charakterystyczną Złotego Środka AXA jest to, że ze swobodą można ustalać i kształtować warunki, na jakich chcemy, by ubezpieczenie działało. Istnieje możliwość wyboru i dobierania zdarzeń, które polisą mają być objęte. Po stronie klienta leży także decyzja odnośnie tego, jaka część składek ma być przeznaczana na określone fundusze inwestycyjne. Klient może ukształtować więc takie ustalenia, które spełnią jego indywidualne wymagania.

Co więcej, Złoty Środek AXA może być rozmaicie rozszerzany. Do wyboru jest 15 umów dodatkowych. Można postawić przede wszystkim na zabezpieczenie w razie ciężkiego zachorowania, inwalidztwa, nieszczęśliwego wypadku czy pobytu w szpitalu. Warto nadmienić, że jeśli nastąpi śmierć ubezpieczonego, towarzystwo ubezpieczeń wypłaca sumę ubezpieczenia, do której doliczana jest wartość dodatkowa, czyli to, co klient odłożył, jeśli dodatkowo inwestował  lub wartość polisy – chodzi o sumę kwoty inwestycji podstawowej i dodatkowej.

Zobacz produkt AXA- Plna elastyczny http://www.ubezpieczeniezyciowe.pl/axa-plan-elastyczny